Wprowadzenie

O zawodzie

To atrakcyjny, nowoczesny i poszukiwany zawód. Absolwent technikum w zawodzie technik mechatronik może w przyszłości kontynuować naukę na wyższych studiach technicznych a w perspektywie podjąć ciekawą i satysfakcjonującą pracę.


Absolwent technikum mechatronicznego będzie:

 •  posiadał wiedzę z zakresu mechatroniki stosowanej,
 •  znał elementy: mechaniki i budowy maszyn, elektroniki i informatyki,
 •  przygotowany do aktywnego uczestnictwa w interdyscyplinarnych zespołach rozwiązujących problemy projektowania,
 •  znał problematykę projektowania układów automatyki i sterowania robotów, nowoczesnych maszyn i procesów technologicznych,
 •  przygotowany do podjęcia pracy w przemyśle elektromaszynowym, stacjach diagnostycznych i serwisowych,
 •  przygotowany do obsługi i naprawy systemów elektryczno – elektronicznych, pneumatycznych, elektropneumatycznych i hydraulicznych,
 •  przygotowany do czytania i opracowywania dokumentów technicznych przy użyciu komputera w programach, np.: AUTOCAD, FLUIDSYM, HYDROSYM.
 • przygotowany do prawidłowego stosowania narzędzi i przyrządów pomiarowych,
 • przygotowany do egzaminu maturalnego i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe,
 • posiadał wiedzę do podjęcia studiów na dowolnej uczelni technicznej.

Kwalifikacje w zawodzie

 • montaż urządzeń i systemów mechatronicznych
 • eksploatacja urządzeń i systemów mechatronicznych
 • projektowanie i programowanie urządzeń i systemów mechatronicznych

Zawód TECHNIK MECHATRONIK ma możliwości znalezienia zatrudnienia w:

 • dużych zakładach przemysłowych, jako automatyk procesu produkcji,
 • firmach montujących i obsługujących instalacje inteligentne w firmach, instytucjach i gospodarstwach domowych,
 • firmach produkujących sprzęt elektroniczny np.: RTV i AGD,
 • zakładach serwisujących urządzenia elektroniczne codziennego użytku,

oraz wszędzie tam gdzie pojawiają się jakiekolwiek urządzenia zasilane energią, elektryczną, np. obrabiarki mechaniczne, nowoczesne obrabiarki CNC, aparatura kontrolno- pomiarowa.

Dalsza kariera

Zawód TECHNIK MECHATRONIK ma możliwości znalezienia zatrudnienia w:

 • dużych zakładach przemysłowych, jako automatyk procesu produkcji,
 • firmach montujących i obsługujących instalacje inteligentne w firmach, instytucjach i gospodarstwach domowych,
 • firmach produkujących sprzęt elektroniczny np.: RTV i AGD,
 • zakładach serwisujących urządzenia elektroniczne codziennego użytku,

oraz wszędzie tam gdzie pojawiają się jakiekolwiek urządzenia zasilane energią, elektryczną, np. obrabiarki mechaniczne, nowoczesne obrabiarki CNC, aparatura kontrolno- pomiarowa.